Mέλης της Εταιρείας - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 5Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.


Άρθρο 6Τακτικό μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει ο γιατρός που έχει αποκτήσει την ειδι­κότητα του αναισθησιολόγου στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Για την εγγραφή στην Εταιρεία και την κτήση της ιδιότητας του τακτικού μέλους απαιτείται ο ενδιαφερόμενος, που συγκε­ντρώνει τα στοιχεία να είναι μέλος της εταιρείας, να υποβάλλει στο Δ.Σ της Εταιρείας γραπτή αίτηση, με έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι τον προτείνουν δύο μέλη της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ δεν εγκρίνει την εγγραφή στην Εταιρεία του αιτούντα, τό­τε αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των μελών της. Η προ­σφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στην πρώτη Γ.Σ, στην οποία δικαιούται να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, για την υποστήριξη της προσφυγής του, με­τά από την οποία και αποχωρεί. Αν το Δ.Σ δεν φέρει την προσφυγή στη Γ.Σ προς συζήτη­ση και λήψη απόφασης, θεωρείται ότι ανα­κάλεσε την απορριπτική του απόφαση και ότι ο αιτών έγινε μέλος της Εταιρείας.


Άρθρο 7Δόκιμα μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν οι γιατροί, οι οποίοι ειδικεύονται στην αναισθησιολογία και μέχρι τη λήξη της άσκη­σης τους για ειδίκευση.

Άρθρο 8Αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας μπορεί να ανακηρυχθεί ο αναισθησιολόγος, ο οποίος ασκεί την αναισθησιολογία στην αλλοδαπή και έχει παρουσιάσει έργο, που υπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας. Η ανακήρυξη γίνεται από τη Γ.Σ, ύστερα από πρό­ταση του Δ.Σ.


Άρθρο 9Επίτιμο μέλος της Εταιρείας ανακηρύσσεται, με απόφαση της Γ.Σ των μελών της, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

  • ο επιστήμονας, ημεδαπός ή αλλοδαπός που έχει διαπρέψει στην ιατρική, την αναισθησιολογία ειδικότερα, και γενικά στην επιστημονική έρευνα.
  • το τακτικό μέλος της Εταιρείας, μετά την αποχώρηση του από αυτήν, ή οποιοσδήποτε επιστήμονας για τις εξαιρετικές υπέρ της Εταιρείας υπηρεσίες του.

Άρθρο 10Ομότιμα μέλη εκλέγονται Έλληνες γιατροί άλλων ειδικοτήτων, που η συμμετοχή τους στις εργασίες της Εταιρείας κρίνεται ωφέλιμη και συντελεί στην προαγωγή του έργου τους. Η εκλογή τους γίνεται από τη Γ.Σ μετά από πρόταση του Δ.Σ.


Άρθρο 11Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται:

  • να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
  • να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, φέροντας σε πέρας το καθήκον που θα τους ανατεθεί.
  • να λαμβάνουν το λόγο στις Γ.Σ ως και στις δραστηριότητες, εκδηλώσεις της Εταιρείας και να εκφράζουν τη γνώμη τους πάνω στα θέματα που συζητιούνται, να πληροφορούν τη διοίκηση της Εται­ρείας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τους σκοπούς της Εταιρείας και τους ίδιους, σε σχέση με τους σκοπούς αυτούς, και τις τυχόν ενέργειες που έχουν κάνει.

Άρθρο 12Τα τακτικά μέλη δικαιούνται:

  • να συμμετέχουν στις Γ.Σ, στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Εταιρείας, να μιλάνε πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων.
  • να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας.
  • να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων της Εταιρείας, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά της Εταιρείας, να ζητούν πληροφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας,
  • το μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρεία, μετά από σχετική γραπτή δήλωση του προς το ΔΣ, κι' αφού προηγουμένως πληρώσει τις συνδρομές, που τυχόν καθυστερεί.

Άρθρο 13Τα δόκιμα μέλη της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, εκτός από το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας. Η συνδρομή τους είναι ίση με το 50% της συνδρομής των τακτικών μελών.


Άρθρο 14Στις επιστημονικές συνεδρίες της Εταιρείας μπορούν να παρίστανται όλα τα μέλη της Εταιρείας, ειδικευόμενοι και ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Στις μη επιστημονικές συνεδρίες (αρχαιρεσίες κ,λ.π) δικαιούνται να παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη. Εάν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αυτό σκόπιμο, προσκαλεί και μπορούν να παρίστανται και τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία μέχρι και του τρέχοντος χρόνου.


Άρθρο 15Το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του αδικαιολόγητα πάνω από τρία (3) χρόνια, διαγράφεται από την Εταιρεία, με απόφαση της Γ.Σ, ύστερα από σχετική πρόταση του Δ.Σ, κι' αφού γίνει σ' αυτό από το Δ.Σ, σχετική προειδοποίηση. Το μέλος αυτό μπορεί να επανεγγραφεί, αν εξοφλήσει τις οφειλές του, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε ν' ανήκει στη δύναμη της Εταιρείας.

Το μέλος που αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της Εταιρείας, στις αποφάσεις των οργάνων της ή εμποδίζει την πραγματοποίηση τους και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη της Εταιρείας, διαγράφεται.

Η διαγραφή, που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται με απόφαση της Γ.Σ, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της τυχόν προσωρινής διαγραφής.

Η Γ.Σ αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κι' αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος, του οποίου ζητείται η διαγραφή.

Από την Εταιρεία διαγράφεται και το μέλος που συνταξιοδοτήθηκε και έπαυσε να ασκεί το επάγγελμα του.

Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics