Τι είναι η ΕSA

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναισθησιολογίας [European Society of Anaesthesiology, (ESA)] προέκυψε από τη συγχώνευση της πρώην Ευρωπαϊκής Εταιρείας των Αναισθησιολόγων [European Society of Anaesthesiologists, (ESA)], της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας τηςΑναισθησιολογίας [European Academy of Anaesthesiology, (EAA)] και της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Εθνικών Εταιρειών τηςΑναισθησιολογίας [Confederation of European National Societies of Anaesthesiologists, (CENSA)] και κατέχει την πιο εξέχουσα θέση στηνκοινότητα των αναισθησιολόγων στην Ευρώπη. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.Το Συμβούλιο εκλέγεται από τα ενεργά μέλη της Εταιρείας από κάθε Ευρωπαϊκή χώρα και έχει τουλάχιστον 25 ενεργά μέλη. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο εκλέγεται από το Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου (European Anaesthesiology Congress) που οργανώνει η ESA.

Η ESA έχει σαν στόχο:

  • την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αναισθησιολόγων της Ευρώπης
  • την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά την αναισθησιολογία
  • τη βελτίωση της ειδικότητας με την προώθηση και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιστημονικής προόδου και τηςανταλλαγής πληροφοριών
  • τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα των αναισθησιολόγων μέσα και έξω από το χειρουργείο

* Να προωθήσει και να προστατεύσει το συμφέρον των μελών της

Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics