Ομάδες Εργασίας

→ Περιεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία
Υπεύθυνοι: Σταυρούλα Λακουμέντα, Μαρίνα Μπαλανίκα, Πηνελόπη  Κούκη, Θεοφανή  Αντωνίου, Θεοφίλη Κούση, Ανδρέας Ανδρέου, Θεοδόσιος Σαραντέας, Αναστάσιος Πέτρου
→ Εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (simulation education)

Υπεύθυνοι:  Μπαλακέρα Χριστίνα, Ντούμα Αμαλία

→ Σύνταξη συστάσεων σχετικά με τη διαχείριση του νευρομυικού αποκλεισμού και της αναστροφής του

Υπεύθυνοι: Βαγδατλή Κυριακή, Μπατιστάκη Χρυσάνθη, Πανταζή Αγγελική, Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα,  Τσιώτου Αδελαΐδα

Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics