23 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημερώσεις

 Σχετικά με την πρόταση της 4ης ΥΠΕ που αφορά την εκπαίδευση συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση ασθενών σε ανακοπή προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των υπηρετούντων αναισθησιολόγων, σας παραθέτουμε στο συνημμένο έγγραφο τη θέση της ΕΑΕ.


 Σας προωθούμε την επιστολή του Προέδρου του ΕΟΜ Καθηγητή Γ. Παπαθεοδωρίδη με θέμα "Ενημέρωση μελών του συλλόγου σας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΜ".

Αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με επτά (7) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διάρκειας ενός (1) έτους, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Επιστροφή στην κατηγορία

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top