Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και είναι για προσωπική σας αξιολόγηση. Στο τέλος δίνονται οι σωστές επιλογές και το σκορ σας.


07.05.2018
Ι. Φαρμακολογία και περιεγχειρητική διαχείριση ενδοκρινολογικών φαρμάκων: αντιδιαβητικών, κορτικοειδών.
   (Β. Φυντανίδου – Χ. Παναγιωτάκης) 
ΙΙ. Φάρμακα «επικουρικά» αναισθησίας: αγχολυτικά, γαστροπροστατευτικά, αντιεμετικά, ανταγωνιστές αναισθητικών φαρμάκων.
    (Ν. Καμπαγιάννης)
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 7 Μαΐου 2018)

https://www.surveymonkey.com/r/V2J5FGR​


6.04.2018
Ι. Αντιπηκτικά φάρμακα. (Π. Στρατηγοπούλου)
ΙΙ. Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. (Μ. Σταμέλος)
ΙΙΙ. Αντιινωδολυτικά φάρμακα. (Π. Γεωργάκης)
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 16 Απριλίου 2018)

https://www.surveymonkey.com/r/HRRGLGY


05.03.2018
Φαρμακολογία καρδιαγγειακού συστήματος:
Ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά, αντιαρρυθμικά, φαρμακευτική αγωγή στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, υπέρτασης.
(Μ. Μπαλανίκα - Θ. Κούση – Κ. Σωτηρίου)
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 5 Μαρτίου 2018)

https://www.surveymonkey.com/r/5MQYZJ6 


05.02.2018
Φαρμακολογία αναισθητικών φαρμάκων Μέρος 2ο: 
Ι. Τοπικά αναισθητικά - Τοξικότητα τοπικών αναισθητικών. (Π. Πριφτάκη) 
ΙΙ. Νευρομυικοί αποκλειστές και ανταγωνιστές τους. (Α.Βάσση) 
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 5 Φεβρουαρίου 2018)
 
https://www.surveymonkey.com/r/LGT9ZL9​


20-21.01.2018
Διαχείριση της Περιεγχειρητικής αιμορραγίας
(Κλινικό Φροντιστήριο Ε.Α.Ε. 20-21 Ιανουαρίου 2018)

https://www.surveymonkey.com/r/TFLLBXD


08.01.2018
Φαρμακολογία αναισθητικών φαρμάκων Μέρος 1ο:
Ι. Ενδοφλέβια αναισθητικά. (Α. Τσιφτσή)
ΙΙ. Πτητικά αναισθητικά. (Χ. Πανταζόπουλος)
ΙΙΙ. Οπιοειδή. (Χ. Καραναστάση) 
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 8 Ιανουαρίου 2018)

https://www.surveymonkey.com/r/9HZZ6HD


04.12.2017
Ι. Θεωρίες αναισθησίας. (Α. Μακρής)
ΙΙ. Μonitoring βάθους αναισθησίας. (Ε. Ευωδιά)
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 4 Δεκεμβρίου 2017)

https://www.surveymonkey.com/r/W88KYF3


06.11.2017
I. Αρχές φαρμακοδυναμικής. (Α. Μπαϊρακτάρη), 
ΙΙ. Αρχές φαρμακοκινητικής. (Α. Μελεμενή)
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 6 Νοεμβρίου 2017)

https://www.surveymonkey.com/r/FZYNWDZ


09.10.2017
Ι. Φυσιολογία νευρομυικής σύναψης. (Χ. Δερβενιώτης) 
ΙΙ. Μonitoring νευρομυικού αποκλεισμού. (Δ. Βαλσαμίδης) 
(Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Α.Ε. 9 Οκτωβρίου 2017)

https://www.surveymonkey.com/r/FJSR3YV


Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top