16 Δεκεμβρίου 2018

Το δεύτερο συνέδριο της Anesthesia Patient Safety Foundation για την ασφάλεια στη χρήση φαρμάκων κατέληξε στις παρακάτω συστάσεις:

Οι συστάσεις αυτές βρίσκονται σε απόλυτη σύμπνοια με τις ανάλογες του European Board of Anaesthesiology. Η τελευταία αναθεώρηση («The European Board of Anaesthesiology recommendations for safe medication practice. First update») βρίσκεται δημοσιευμένη στο EJA:

Αναλυτικότερες οδηγίες («Professional guidance on the safe and secure handling of medicines») εκδόθηκαν επίσης στις 12/12/18 από το Royal College of Anaesthetists (RCoA) με ειδικό παράρτημα (Appendix C) σχετικά με την ασφαλή χρήση φαρμάκων στα χειρουργεία

Παρακαλούμε δείτε τις παραπάνω σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα ασφάλειας στην Αναισθησία έως ότου η ΕΑΕ επιμεληθεί τη μετάφραση του εν λόγω υλικού.


Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top