Η Επιτροπή Ειδικευομένων αποτελεί τμήμα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας.

Σκοπός της επιτροπής είναι:

• Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν τους ειδικευόμενους Αναισθησιολογίας, όπως η εκπαίδευση και η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ρόλοι

  1. Συμμετοχή σε θέματα που τίθενται από το συμβούλιο της ΕΑΕ και απάντηση σε ερωτήματα του συμβουλίου.
  2. Συμμετοχή σε συζητήσεις που αφορούν την εκπαίδευση των ειδικευομένων Αναισθησιολογίας και όσων άλλων θεμάτων αφορούν τους ειδικευόμενους.
  3. Η υποβολή στο συμβούλιο της ΕΑΕ θεμάτων που αφορούν τους ειδικευόμενους.
  4. Η προώθηση πληροφοριών στους ειδικευόμενους σχετικά με την έρευνα και την εκπαίδευση.

Στους ρόλους αυτούς δεν περιλαμβάνονται συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη βιομηχανία.

Μέλη

  • Η επιτροπή θα απαρτίζεται από 3 μέλη.
  • Ένα μέλος θα αποτελεί παράλληλα τον Εθνικό Εκπρόσωπο (National Trainee Representative) για την ESAIC.
  • Η θητεία στην επιτροπή είναι διετής.

Εκλογές

  • Τα μέλη θα προκύπτουν μετά από εκλογές που θα πραγματοποιούνται στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας κάθε 2 έτη.
  • Προϋπόθεση του εκλέγειν και του εκλέγεσθε αποτελεί οι υποψήφιοι να είναι μέλη της ΕΑΕ (ταμειακώς εντάξει).
  • Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα αποτελέσει τον Εθνικό Εκπρόσωπο (National Trainee Representative) για την ESAIC.

Συνεδριάσεις

Η επιτροπή θα συνεδριάζει 4 φορές ετησίως (ζωντανά ή διαδικτυακά). Προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία 2 εκ των 3 μελών. Η σύνοψη του πρακτικού της συζήτησης θα γνωστοποιείται στο συμβούλιο της ΕΑΕ.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Θα παρέχεται από την ΕΑΕ.

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top