23 Αυγούστου 2021

Newsletter 23.8.2021 - Τροποποίηση σε αποδέκτες επιδόματος αναισθησιολόγων | Εκλογές για την Επιτροπή Ειδικευομένων

Το επίδομα 400 ευρώ επεκτείνεται επίσημα στους επικουρικούς αναισθησιολόγους και μέλη ΔΕΠ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823/2021 ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021Άρθρο 198

Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021

Στο άρθρο 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), αντικαθίσταται ο τίτλος, στην παρ. 1, περί των οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, που διορίζονται σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούμενης προσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73). Το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας, καθώς και στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας.

3. Το επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

4. Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) έως 31.12.2022.»


Υπενθύμιση: Εκλογές για την Επιτροπή Ειδικευομένων

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στις πρώτες εκλογές για τη νεοσύστατη Επιτροπή Ειδικευομένων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας, στο Πόρτο Χέλι, στις 30 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2021.

 Η Επιτροπή Ειδικευομένων αποτελεί τμήμα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας που σκοπό έχει τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τους ειδικευόμενους Αναισθησιολογίας, όπως η εκπαίδευση και η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή Ειδικευομένων εδώ.

Τα μέλη θα προκύπτουν μετά από εκλογές που θα πραγματοποιούνται στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας κάθε 2 έτη ενώ ο/η υποψήφιος/α που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα αποτελέσει τον/ην Εθνικό Εκπρόσωπο (National Trainee Representative) για την ESAIC.  

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εκλογές ως υποψήφιος, στείλτε την υποψηφιότητα μέχρι την Παρασκευή 10/9/21 συμπληρώνοντας την φόρμα «Αίτηση εκπροσώπησης ειδικευομένων» και στέλνοντας τη στο info@anaesthesiology.gr .

Προϋποθέσεις:

  • να είστε μέλη της ΕΑΕ (ταμειακώς εντάξει)
  • το έτος της ειδικότητας σας δεν ξεπερνάει το 3ο (ώστε να είναι δυνατή η διετής θητεία)

Πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών θα δοθούν προσεχώς.

Αίτηση:

Αίτηση εκπροσώπησης ειδικευομένων

.

Επιστροφή στην κατηγορία

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top