9 Απριλίου 2022

Εγγραφές προσομοίωση / Επίδομα παρατασιακών / NASC web-event / EACTAIC seminar από το Ωνάσειο

 Φροντιστήριο Προσομοίωσης- συμβάματα στην περιοχική αναισθησία

Στις 7-8 Μαΐου 2022 θα διεξαχθεί στα Γραφεία Αναισθησιολογικής Εταιρείας το κλινικό φροντιστήριο «Χρήση προσομοίωσης σε κρίσιμα συμβάματα στην περιοχική αναισθησία»

Δείτε τους εκπαιδευτικούς στόχους και το πρόγραμμα εδώ

Το κλινικό φροντιστήριο είναι μονοήμερο και επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα με διαφορετικούς συμμετέχοντες.

Κόστος συμμετοχής: Ειδικευόμενοι 30 € – ειδικευμένοι 50 €

Για να δηλώσετε συμμετοχή:

  • Στείλτε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, βαθμός, Νοσοκομείο, τηλέφωνο) αλλά και την ημερά (Σάββατο 7 ή Κυριακή 8/5) που θέλετε να συμμετάσχετε στο info@anaesthesiology.gr μέχρι τις στις 29 Απριλίου 2022
  • Οι πρώτοι 24 θα ειδοποιηθούν με mail για να καταθέσουν το κόστος συμμετοχής των 80 ή 50 ευρώ και τη συνδρομή τους στην ΕΑΕ αν δεν την έχουν εξοφλήσει για το 2022. Οδηγίες πληρωμών εδώ
  • Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στείλετε στο info@anaesthesiology.gr το αποδεικτικό πληρωμής (pdf / φωτογραφία / print screen)

Λογότυπο ΥΥΚΑ

Επίδομα στους παρατασιακούς ειδικευόμενους

Μετά από αίτημα της ΕΑΕ εγκρίθηκε η επέκταση του επιδόματος των 250 Ευρώ στους παρατασιακούς ειδικευόμενους.

Νόμος 4917/2022 - ΦΕΚ 67/Α/31-3-2022

Άρθρο εικοστό όγδοο

Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4816/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), περί της χορήγησης μηνιαίου επιδόματος στους ιατρούς που ειδικεύονται στην αναισθησιολογία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, το μηναίο επίδομα του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου παράτασης».


 NASC web-event on education

Η επόμενη συνάντησή της εκπαιδευτικής επιτροπής της ESAIC ταυτόχρονα με την επιτροπή των Εθνικών Αναισθησιολογικών Εταιρειών (NASC) θα γίνει τη Δευτέρα 11 Απριλίου ώρα Ελλάδος 15:00, θα αφορά την εκπαίδευση και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Δείτε την επιστολή των προέδρων εδώ.

Η ιδέα είναι να ενημερώσει και να προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος των μελών και μη μελών της ESAIC να προσεγγίσουν την ESAIC και συγκεκριμένα κάποιες από τις πολλές εκπαιδευτικές συνεχείς δραστηριότητες.

Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση είναι: https://meet.google.com/oex-nhwm-uvu


Fellowship Seminar της EACTAIC από το Ωνάσειο

Το προσεχές Fellowship Seminar της EACTAIC τη Δευτέρα 11 Απριλίου 18:00-19:30 διοργανώνεται από την Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και έχει θέμα «Πνευμονική Υπέρταση: Καρδιοχειρουργικές και μη επεμβάσεις (Pulmonary Hypertension: Cardiac and Non-Cardiac Surgery)».

Αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι του ΩΚΚ θα παρουσιάσουν

  • τις κατευθυντήριες οδηγίες  και την προεγχειρητική αξιολόγηση ασθενών που με πνευμονική υπέρταση.
  • την θεραπευτική διαχείριση στο χειρουργείο και στη ΜΕΘ
  • την περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών με πνευμονική υπέρταση που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση

Δείτε πρόγραμμα και πληροφορίες εδώ

Για να εγγραφείτε στείλτε ονοματεπώνυμο και mail  στο  eactaic.seminar@aimgroup.eu .

Επιστροφή στην κατηγορία

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top