3 Μαΐου 2020

Newsletter 3.5.2020 l Σημαντικές Ενημερώσεις

Σταδιακή επαναλειτουργία και προγραμματισμός τακτικών χειρουργείων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’αριθ 455 Εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας με ημερομηνία 29-04-2020 «Σταδιακή επαναλειτουργία και προγραμματισμός τακτικών χειρουργείων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της χώρας» αναφέρεται ότι με γνώμονα την προστασία των πολιτών θα πρέπει τα Νοσοκομεία με ευθύνη των διοικήσεών τους και σε συνεργασία με τα επιστημονικά όργανα όπως Επιτροπή Λοιμώξεων και Επιστημονικό Συμβούλιο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προγραμματίσουν την ενεργοποίηση της λίστας χειρουργείου τηρουμένων των απαραίτητων προϋποθέσεων προστασίας από το νέο κορωνοϊό, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής (τα οποία μας αφορούν άμεσα):

  • Την υποχρεωτική διεξαγωγή ελέγχου των ασθενών για SARS-COV2 στο πλαίσιο του προεγχειρητικού τους ελέγχου.
  • Την χρήση των απαιτούμενων μέσων προστασίας από το υγειονομικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
  • Την αυστηρή τήρηση μέχρι νεωτέρας του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων ώστε να μην υπερβαίνει σε μηνιαία βάση το 50% του μηνιαίου μέσου όρου των χειρουργικών επεμβάσεων του έτους 2019 με απόλυτη προτεραιότητα στους ασθενείς με νεοπλασματική νόσο. Στο όριο αυτό θα υπολογίζονται και οι έκτακτες εισαγωγές σε ημέρες εφημερίας.

Για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία συνιστάται:

  • Ασφαλής χρονική απόσταση μεταξύ δύο ραντεβού
  • Προσέλευση του ασθενούς χωρίς συνοδό αν το επιτρέπει η κατάστασή του
  • Τήρηση των ορίων κοινωνικής απόστασης στους χώρους αναμονής
  • Την χρήση των απαιτούμενων μέσων προστασίας από το υγειονομικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
  • Εφαρμογή άυλης συνταγογράφησης
  • Εάν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα ιατρεία επειγόντων θα πρέπει να λειτουργούν σε μέρες μικρής εφημερίας

Εξοπλισμός προστασίας

Δείτε τον εξοπλισμό προστασίας που προτείνει ο ΕΟΔΥ ανάλογα με την ιατρική πράξη εδώ και οδηγίες για τη χρήση του εδώ

.

.


.Απαλλαγή Αγροτικού

Εκδόθηκε ΦΕΚ με το οποίο εισακούεται -έστω και για ορισμένο χρονικό πλαίσιο- το πάγιο αίτημα της ΕΑΕ για απαλλαγή αγροτικού. Θα συνεχίσουμε να αιτούμαστε  παράταση του μέτρου.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»

Άρθρο εικοστό πρώτο.
Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου

1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους τους.

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.


Επιστροφή στην κατηγορία

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top