Νέα Επιτροπή εξετάσεων ειδικότητας 


Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ματσώτα  Παρασκευή ,  Καθηγήτρια  Αναισθησιολογίας,  Β ́  Πανεπιστημιακή  Κλινική  Αναισθησιολογίας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» , ως Πρόεδρος.
 • Δημακοπούλου   Αντωνία ,   Αναισθησιολ όγος , Συντονίστρια Διευθύντρια,  Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 • Χατζημιχάλη Αικατερίνη ,  Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια, ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Θεοδωράκη  Κασσιανή ,  Καθηγήτρια  Αναισθησιολογίας,  Α ́  Πανεπιστημιακή  Κλινική  Αναισθησιολογίας  Ε.Κ.Π.Α, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» Νοσοκομείο .
 • Μπαϊρακτάρη Αγγελική ,  Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Γ.Ν.Α. « ΚΑΤ ».
 • Μαλισιώβα Άννα,  Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Παίδων Αθηνών « Π .  και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ».

Θεσσαλονίκη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Αρναούτογλου Ελένη  ,   Καθηγ ήτρια  Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημ  ίου Θεσσαλίας  Π.Γ.Ν.   Λάρισσας  ,   ως Πρόεδρος. 
 • Αστέρη  Θεοδώρα  ,   Αναισθησιολόγος,   Συντ.  Διευθύντρια  ΕΣΥ  Αναισθησιολογικού  -  Καρδιοαναισθησιολογικού  Τμήματος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  . 
 • Ντόνας Γεώργιος  ,   Αναισθησιολόγος,   Διευθυντής, Προϊστάμενος   Αναισθησιολογικού   Τμήματος, Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ   –  Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  »  . 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Αργυριάδου  Ελένη  ,  Αναπληρώτρια   Καθηγ ήτρια  Αναισθησιολογίας,  Α.Π.Θ,  Κλινική   Αναισθησιολογίας και Εντατικής   Θεραπείας , Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»  . 
 • Φιλόσογλου  -  Σαμουιλίδου  Ασπασία  ,  Αναισθησιολόγος  Διευθ ύντρια  Κλινικής  Αναισθησιολογικής   και Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ». 
 • Ζαχαριάδου   Χρυσούλα  ,  Αναισθησιολόγος  ,   Διευθύντρια,  Προϊστάμενη    Αναισθησιολογικού  Τμήματος,   Γ.Ν.  Θεσσαλονίκης  «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ   –  Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  » 

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top