Πρόσκληση για διαβούλευση της δεξαμενής ερωτήσεων για την ειδικότητα στην αναισθησιολογία από την Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας για την Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας (ΟΕΑ) του ΚεΣΥ & Γενική Συντονίστρια Σύνταξης της Δεξαμενής Ερωτήσεων Αναισθησιολογίας (ΔΕΑ).

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι από σήμερα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ προς διαβούλευση το έργο των Υπο-Ομάδων Σύνταξης της Δεξαμενής Ερωτήσεων Αναισθησιολογίας.

Παρακαλούμε για τη συμβολή όλης της αναισθησιολογικής κοινότητας στην κατά το δυνατόν βέλτιστη εικόνα που θα λάβει τελικά η ΔΕΑ.

Στο κείμενο αυτό σκόπιμα δεν αναγράφονται τα ονόματα των Μελών της κάθε Συντακτικής Υπο-Ομάδας, προκειμένου οι οποιεσδήποτε υποδείξεις, προσθήκες, παρατηρήσεις, διορθώσεις, σχόλια, ενστάσεις, βελτιώσεις δυσνόητων διατυπώσεων ή συντακτικών αστοχιών, κ.λπ. να γίνουν χωρίς ενδοιασμούς, ανεπηρέαστα, χωρίς προκατάληψη και προς αποφυγήν τυχόν κακόβουλων σχολίων γεγονός που δεν συνάδει με το πνεύμα του συντακτικού έργου.

Τα στοιχεία των μελών της κάθε συντακτικής Ομάδας θα αναγραφούν στο τελικό κείμενο μετά τη διαβούλευση, όπως αυτό θα αναρτηθεί ολοκληρωμένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ και θα υποβληθεί στο ΚεΣΥ.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις του κειμένου των Ερωτήσεων παρακαλώ θα αποστέλλονται με e-mail στη Συντονίστρια της ΟΕΑ Καθηγήτρια Γ. Κωστοπαναγιώτου (gkostopan@med.uoa.gr)  με ΘΕΜΑ: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Επειδή το κείμενο είναι σε pdf, οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνονται ως εξής: θα αναγράφετε την Υπο-Ομάδα και τη σελίδα που αναφέρεται η σχετική ερώτηση και με κίτρινο φόντο θα γίνονται οι διορθώσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Υπο-Ομάδα

Σελ. αρχείου Υπο-Ομάδας

Ερώτηση Σχόλιο-Διόρθωση-Παρατήρηση- Πρόταση, κ.λπ
χ χχ Αναισθησιολογία Morgan, 5thed., κεφ…., σελ. ….
Προβλήματα κατά την …
• Έχει μόνο 4 επιλογές (α,β,γ,δ) λείπει η ε.
• Στη γ, το σωστό είναι: Λ αντί Σ.

.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διορθώσεων της ΔΕΑ είναι η 1η Μαρτίου 2019. Κατόπιν αυτής, περί το τέλος Μαρτίου 2019, θα αναρτηθεί η τελική μορφή της ΔΕΑ προς χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι, η πρωτοβουλία για σύνταξη της ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ελήφθη μετά από ομόφωνη απόφαση της ΟΕΑ και ακολούθως, έγινε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλη την αναισθησιολογική κοινότητα για συμμετοχή στις Ομάδες Σύνταξης της ΔΕΑ (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ, 2017). Στις Υπο-Ομάδες Σύνταξης έλαβαν μέρος και συνάδελφοι από άλλες ειδικότητες προκειμένου για τα εξειδικευμένα αντικείμενα π.χ. λοιμώξεις, επείγουσα ιατρική, περιεγχειρητική ιατρική, διαγνωστική απεικόνιση, κ.λπ.

Το έργο σύνταξης της ΔΕΑ υλοποιήθηκε μέσα σε ιδιαιτέρως ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, προκειμένου να προλάβει τα νεώτερα δεδομένα σχετικά με την ειδίκευση και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ειδικότητας και τελεσφόρησε χάρις στην άμεση ανταπόκριση και ουσιαστική συμμετοχή πολλών συναδέλφων, ώστε η ΔΕΑ να αποτελέσει ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την υποβοήθηση της μελέτης, κυρίως των ειδικευόμενων, στην Αναισθησιολογία. Είναι αυτονόητο ότι οι ερωτήσεις της ΔΕΑ δεν μπορούν να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα της απαιτούμενης γνώσης στην Αναισθησιολογία και δεν υποκαθιστούν κανένα εγχειρίδιο μελέτης ή σύγγραμμα σχετικό με την ειδικότητά μας. Στόχος μας δεν είναι η επιβολή καθεστώτος απομνημόνευσης («παπαγαλία») των ερωτήσεων για εξασφάλιση επιτυχίας στις εξετάσεις ειδικότητας, αλλά η καθοδήγηση στη μελέτη, ώστε να μπορέσουν οι νέοι συνάδελφοι να οργανώσουν τη μελέτη τους.

Η ΔΕΑ ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες γνώσεις για την καθημερινότητα του πολυδιάστατου κλινικού έργου του αναισθησιολόγου. Επιπλέον, και οι εκπαιδευτές θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τη ΔΕΑ, ώστε να οργανώσουν και αυτοί ανάλογα το εκπαιδευτικό και εξεταστικό τους έργο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν προς όλες τις Υπο-Ομάδες Σύνταξης της ΔΕΑ, το πλαίσιο σύνταξης έχει ως εξής:

 (α) Οι ερωτήσεις της ΔΕΑ είναι εναρμονισμένες με το curriculum της ειδικότητας Αναισθησιολογίας, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Αναισθησιολογική Εταιρεία (ESA), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναισθησιολογίας (EBA) και εμπεριέχεται στην Εισήγηση της ΟΕΑ προς το ΚΕΣΥ (2017), μέσα στο πνεύμα των Εθνικών Εξετάσεων Ειδικότητας και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Αναισθησιολογίας. Επιπλέον, εμπεριέχονται και ερωτήσεις πάνω σε εξειδικευμένα αντικείμενα που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων, αλλά είναι χρήσιμες για την κατανόηση του θέματος και την εφαρμογή τους από όσους ασκούν αυτά τα εξειδικευμένα αντικείμενα, όπως Καρδιοαναισθησιολογία,  κ.λπ.

(β) Οι ερωτήσεις είναι σχετικές με: Βασικές Επιστήμες εφαρμοσμένες στην Αναισθησιολογία, Κλινική Αναισθησιολογία, Εντατική Θεραπεία, Επείγουσα Ιατρική, Μετα-Αναισθητική Φροντίδα, Θεραπεία Πόνου (οξέος και χρόνιου, ανακουφιστική/παρηγορική φροντίδα), καθώς και τα ειδικά εκπαιδευτικά αντικείμενα, όπως είναι η Παιδιατρική Αναισθησιολογία, η Αναισθησιολογία για επεμβάσεις Καρδιοχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής & Αγγειοχειρουργικής, η Αναισθησιολογία για Νευροχειρουργικές επεμβάσεις, η Μαιευτική Αναλγησία & Αναισθησία, οι αναισθησία για Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, αλλά και οι Μη-Τεχνικές δεξιότητες, τα Ιατρονομικά ζητήματα, η Ασφάλεια στην Αναισθησία και οι Επαγγελματικού ρόλοι του Αναισθησιολόγου, κ.λπ. σύγχρονα θέματα της Αναισθησιολογίας.

(γ) Οι ερωτήσεις της ΔΕΑ είναι πολλαπλής επιλογής, με 5 απαντήσεις (α, β, γ, δ, ε)και με την επισήμανση Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στο τέλος της κάθε απάντησης. Αφορούν σε διατύπωση γνώσης ή πολύ σύντομου και απλού κλινικού σεναρίου. Πριν από κάθε ερώτηση προτάσσεται ενδεικτική βιβλιογραφική πηγή/έςαπό έγκριτα, σύγχρονα βιβλία για Αναισθησιολόγους, ελληνικά, αγγλικά ή μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, είτε από αναισθησιολογικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα που ανευρίσκονται στο PubMed (ανασκοπήσεις ή πλήρη άρθρα-πρωτότυπες κλινικές μελέτες με υψηλή τεκμηρίωση), είτε από επίσημες επικαιροποιημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες και Αλγόριθμους συναφείς με την Αναισθησιολογία (ΕΑΕ, ESA, ASA, ESRA, DAS, WHO, ERC, κ.λπ.) που είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο διαδίκτυο.

(δ) Επισημαίνεται ότι η ΔΕΑ δεν έχει τη δομή ενός κλασσικού εγχειρίδιου ή συγγράμματος, αλλά ακολουθεί την ύλη όπως αυτή περιγράφεται στο curriculum της ειδικότητας Αναισθησιολογίας, σύμφωνα με την ESA και το EBA, και υπό αυτή τη μορφή εμπεριέχεται και στην Εισήγηση της ΟΕΑ προς το ΚεΣΥ (2017). Αυτή η δομή, ενδεχομένως, να δημιουργεί στον αναγνώστη κάποιες δυσκολίες ως προς την ολοκληρωμένη εικόνα ενός γνωστικού αντικειμένου (τεχνική, φάρμακο, κλινική κατάσταση, κ.λπ.), καθόσον μπορεί τα ίδια θέματα να αναφέρονται σε διάφορα σημεία της ΔΕΑ και από διαφορετική προσέγγιση. Η σύνταξη Ευρετηρίου θα διευκολύνει ως προς το πρόβλημα αυτό.

(ε) Διαδικασία σύνταξης: Τα μέλη των Υπο-Ομάδων στις οποίες κατανεμήθηκε το έργο της σύνταξης, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της Υπο-Ομάδας τους και με βάση την ύλη του κάθε γνωστικού - εκπαιδευτικού πεδίου όπως αναφέρεται στο curriculum της ΟΕΑ/ESA/EBA, συνέταξαν και επεξεργάστηκαν τις ερωτήσεις με διαδικασία διασταύρωσης μεταξύ των μελών της κάθε συντακτικής Υπο-Ομάδας. Ο Συντονιστής της κάθε Υπο-Ομάδας συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε το έργο της Υπο-Ομάδας ευθύνης του και στη συνέχεια, το διαβίβασε στη γενική Συντονίστρια της ΔΕΑ, η οποία και επανέλαβε τη διαδικασία ελέγχου, αναδιατύπωσης, διόρθωσης και επιμέλειας των ερωτήσεων που είχαν υποβάλλει οι διάφορες συντακτικές ομάδες. Λόγω ακριβώς αυτής της πολυ-συγγραφικότητας εκπροσωπείται ευρέως η αναισθησιολογική κοινότητα.

Έτσι, αναρτάται προς διαβούλευση το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή όλων σας, ειδικευμένων, εξειδικευόμενων και ειδικευόμενων στην Αναισθησιολογία, στην τελική διόρθωση της ΔΕΑ κατά την κρίση σας, την οποία και εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση, εκ μέρους όλων των Υπο-Ομάδων Σύνταξης της ΔΕΑ

Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top