Πρακτική άσκηση στην Περιεγχειρητική Διοισοφάγεια /Διαθωρακική Hχωκαρδιογραφία 2024

Μετά τον κύκλο των διαδικτυακών φροντιστηριακών μαθήματα πιστοποίησης Περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανωαε το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ και που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς δωρεάν στο web TV της ΕΑΕ , σειρά έχει

η Πρακτική άσκηση στην Περιεγχειρητική Διοισοφάγεια /Διαθωρακική Hχωκαρδιογραφία

Τα μαθήματα συστήνονται ιδιαίτερα σε αναισθησιολόγους που

 • ενδιαφέρονται να εντάξουν την περιεγχειρητική ηχωκαρδιογραφία στην κλινική τους πρακτική.
 • ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εθνικής Πιστοποίησης στην Περιεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία που αναμένεται να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον
 • ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο EACVI/EACTAIC exam in TOE και ενδιαφέρονται να λύσουν απορίες.

Δείτε το τελικό πρόγραμμα εδώ


Φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης Περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας/Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας 2022-23


Προτεινόμενα βιβλία για την προετοιμασία για τα μαθήματα και τις εξετάσεις

 1. Practical perioperative TEE echocardiography 3rd Edition, D. Sidebotham, A. Merry, M. Legget, G. Wright

και εναλλακτικά:

 1. Perioperative 2D Transesophageal echocardiography 2nd Edition, Annette Vegas
 2. Real time 3D Transesophageal echocardiography, A step by step guide, Annette Vegas
 3. The Echo Manual 4th edition, Jae K. Oh and Garvan C. Kane

Textbook of clinical Echocardiography 6th edition,  Catherine Otto

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ


Δεκατο τρίτο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τεταρτη 07/06/2023 16.00

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

 • Ηχοκαρδιογραφία σε διαδερμικές παρεμβάσεις δομικών παθήσεων της καρδιάς (mitral clip, triclip, left atrial appendage occlusion)     Γ. Αθανασόπουλος - τ. Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα ΩΚΚ
Meeting link:https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m346248003ade4d9eadaffe1fc56b1302

Δωδέκατο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 3/5/2023

Σύνδεσμος:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=mee2298a367941df4f5d9d55d522d9766
 

Πρόγραμμα

Τετάρτη 3/5/2023 ώρα 17.00-19.00

 • TEE σε μηχανική υποστήριξη της καρδιάς  (LVAD-ECMO)  Μ. Μπόνιος Επιμελητής Α καρδιολόγος ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Ενδέκατο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 22/3/2023

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m53f3d95fdbacbf3fb5592194d7a22c67

Πρόγραμμα

Τετάρτη 22/3/2023 ώρα 17.00-19.00

 • Όγκοι Φ. Αντωνίου Αναισθησιολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια  ΩΚΚ
 • Artifacts and pitfalls -παγίδες και σφάλματα Μ. Μπαλανίκα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Δέκατο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 8/3/2023

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το ένατο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m9700adfa3aac12d97941d5d574159641

Πρόγραμμα

Τετάρτη 8/3/2023 ώρα 17.00-19.00

 • Εκτίμηση θωρακικής αορτής-ανευρύσματα Χ. Άντζακα Αναισθησιολόγος Διευθύντρια  ΩΚΚ
  Συγγενείς καρδιοπάθειες Θ. Κούση  Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια  ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Ένατο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 15/2/2023

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το ένατο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m632a9b38c1410948fc0952e36143e54c

Πρόγραμμα

Τετάρτη 15/2/2023 ώρα 17.00-19.00

 • Εκτίμηση προσθετικών βαλβίδων. Δ. Τσιάπρας Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής  ΩΚΚ
 • Κλινικές παγίδες μετά αντικατάσταση-επιδιόρθωση βαλβίδων/SAM.  Δ. Τσιάπρας Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής  ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Όγδοο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 1/2/2023

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το όγδοο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m7defef982e7c6d7e7c9b9450a073cd82

Πρόγραμμα

Τετάρτη 1/2/2023 ώρα 17.00-19.00

 • Εκτίμηση Αορτικής βαλβίδας Α. Φαλάρα  Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Β ΩΚΚ
 • Εκτίμηση Τριγλώχινας /Πνευμονικής βαλβίδας Θ. Κούση  Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια  ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Έβδομο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 18/1/2023

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το έβδομο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m5119896dd39958d6d748bee96a507bf2

Πρόγραμμα

Τετάρτη 18/1/2023 ώρα 17.00-19.00

 • Εκτίμηση παθήσεων Μιτροειδούς βαλβίδας Μ. Μπαλανίκα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΩΚΚ
 • Εκτίμηση αποτελεσμάτων χειρουργικής επιδιόρθωσης –« πλαστική»-Μιτροειδούς βαλβίδας Φ. Αντωνίου Αναισθησιολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια  ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Έκτο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 21/12/2022

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το έκτο ωμάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m37e23b9d00b5b11eb9b481c24d878bb3

Πρόγραμμα

Τετάρτη 21/12/2022 ώρα 17.00-19.00

-Αρχές & εφαρμογές Strain -TDI (speckle tracking echocardiography - STE) 
-Απεικονιστική προσέγγιση Μιτροειδούς βαλβίδας  (2D+3D)  

  Τσιάπρας Δ. Καρδιολόγος Αν Διευθυντής ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Πέμπτο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Τετάρτη 7/12/2022

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το πέμπτο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m7ed342a7154b8009a92d639b79b6b53c

Πρόγραμμα

Τετάρτη 7/12/2022 ώρα 17.00-19.00

 • Εκτίμηση συστολικής λειτουργίας αριστερής κοιλίας (εξ αναβολής)
  Α. Φαλάρα  Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Β ΩΚΚ
 • Εκτίμηση λειτουργίας δεξιάς κοιλίας 
  Β. Βαρτελά Καρδιολόγος Επιμελήτρια Α ΩΚΚ
 • Αιμοδυναμικές εξισώσεις 
  Π. Φτίκος Αναισθησιολόγος Επιμελητής Β ΩΚΚ     

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Τέταρτο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το τέταρτο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=m699148078454c1fb200d9fb016eae294

Πρόγραμμα

Τετάρτη 23/11/2022 ώρα 17.00-19.00

 • Εκτίμηση συστολικής λειτουργίας αριστερής κοιλίας
  Α. Φαλάρα  Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Β ΩΚΚ
 • Εκτίμηση διαστολικής λειτουργίας αριστερής κοιλίας
  Μ. Μπαλανίκα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΩΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

.

.

.,


Τετάρτη 9/11/2022

Τρίτο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας /Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τα προηγούμενα μαθήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο web TV της ΕΑΕ

Σύνδεσμος για το τρίτο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=md98e8b9d1f8318a9855f8ebaaf0d9682

Πρόγραμμα

Τετάρτη 9/11/2022 ώρα 17.00-19.00

 • Φυσική υπερήχων
  Θ. Κούση  Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια  ΩΚΚ
 • Ηχωκαρδιογραφία Doppler
  Φ. Αντωνίου Αναισθησιολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια  ΩΚΚ
 • Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων ηχωκαρδιογραφικού μηχανήματος- Knobology
  Κ. Μπενέκος Υπεύθυνος κλινικής εφαρμογής ηχοκαρδιογραφίας της GE  στην Ελλάδα

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Δεύτερο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Ξεκίνησαν τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας / Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

.

Σύνδεσμος για το δεύτερο μάθημα:

https://onaseio.webex.com/onaseio/j.php?MTID=mff1bf76654d9468ddd2987a392a5d940

Τα μαθήματα συστήνονται ιδιαίτερα σε αναισθησιολόγους που

 • ενδιαφέρονται να εντάξουν την περιεγχειρητική ηχωκαρδιογραφία στην κλινική τους πρακτική.
 • ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εθνικής Πιστοποίησης στην Περιεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία που αναμένεται να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον
 • ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο EACVI/EACTAIC exam in TOE και ενδιαφέρονται να λύσουν απορίες.

Τα μαθήματα θα γίνονται δύο Τετάρτες το μήνα και είναι χωρίς χρέωση. Ο συνδέσμος θα αναρτάται στο site της ΕΑΕ.

Τα μαθήματα θα μαγνητοσκοπούνται και θα αναρτώνται στο WEB TV της ΕΑΕ.Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την πιστοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης ένα εκπαιδευτικό application και πρακτική άσκηση σε πρόπλασμα. Οι σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 26/10/2022 ώρα 17.00-19.00

 • Αρχές λειτουργίας 3D Echo. 
  Αρχές λειτουργίας 3D Echo. Τρισδιάστατες τομές - Διαθωρακικές -Διοισοφάγειες, Κ. Παπαδόπουλος Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πατώντας το πράσινο σήμα ή το σύνδεσμο πριν το μάθημα απαντώντας τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

.

.

.


Πρώτο διαδικτυακό μάθημα Hχωκαρδιογραφίας

Ξεκινούν τα διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα πιστοποίησης περιεγχειρητικής Διοισοφάγειας / Διαθωρακικής Hχωκαρδιογραφίας που διοργανώνει το Αναισθησιολογικό τμήμα του Ωνασείου με την αιγίδα της ΕΑΕ.

Τετάρτη 19/10/2022 ώρα 17.00-19.00

Σύνδεσμος για το πρώτο μάθημα: 

Τα μαθήματα συστήνονται ιδιαίτερα σε αναισθησιολόγους που

 • ενδιαφέρονται να εντάξουν την περιεγχειρητική ηχωκαρδιογραφία στην κλινική τους πρακτική.
 • ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εθνικής Πιστοποίησης στην Περιεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία που αναμένεται να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον
 • ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο EACVI/EACTAIC exam in TOE και ενδιαφέρονται να λύσουν απορίες.

Τα μαθήματα θα γίνονται δύο Τετάρτες το μήνα και είναι χωρίς χρέωση. Ο σύνδεσμος θα αναρτάται στο site της ΕΑΕ.

Τα μαθήματα θα μαγνητοσκοπούνται και θα αναρτώνται στο WEB TV της ΕΑΕ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την πιστοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης ένα εκπαιδευτικό application και πρακτική άσκηση σε πρόπλασμα. Οι σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 19/10/2022 ώρα 17.00-19.00

Συμβατικές δισδιάστατες τομές

 • Διαθωρακικές τομές
  • Π.Κούκη Αναισθησιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΓΝ Νίκαιας
 • Διοισοφάγειες τομές
  • Α.Σμυρλή Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ωνάσειο ΚΚ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας πριν το μάθημα απαντώντας τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

.

.

.

.


Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top